Høstfest

IMG_8615 - version 2

Foto: Nicolai Engel

Eat Your City slutter af med en gigantisk høstfest lørdag d. 20. september kl. 17-21. Et langbord ned langs Sønder Boulevard bliver dækket op og Byhøst får hjælp til at lave maden af flere forskellige madinitiativer fra København.
Vi har spurgt Byhøst om hvad man skal gøre hvis man gerne selv vil ud og høste byens vilde spiselige natur.

Hvordan arbejder Byhøst med den spiselige bynatur?                            Da vi for snart tre år siden startede Byhøst over et frokostbord, vidste vi ikke selv særligt meget om, hvad man kunne spise, og hvor man kunne finde råvarer i naturen. Men det ville vi gerne vide. Vi tænkte over, hvordan vi kunne få adgang til den viden, og for os var en app en oplagt løsning til at få kortlagt den spiselige bynatur, og dermed gøre den tilgængelig for os alle. Appen blev til og understøttes nu af en hjemmeside, hvor vi informerer og inspirerer til at bruge naturen og dens råvarer i køkkenet. Derudover laver vi i løbet af vores højsæson rigtigt mange arrangementer, hvor vi skaber byhøstoplevelsen med mad fra jord til bord.

Hvordan adskiller den vilde spiselige natur sig fra de grøntsager og krydderurter vi kan købe i supermarkedet eller dyrke i sin have? Lige nu er det æblesæson, og det er bare noget andet at spise et æble, man selv har plukket, end et man har købt i supermarkedet. Der findes jo virkelig mange æblesorter, og mange af dem, du kan finde i naturen smager fantastisk. Det bliver på en eller anden måde også en del af smagsoplevelsen at være ude og plukke æbler med familie og venner, som mange vælger at gøre det. Og så er æblerne i vores alles natur jo gratis.

Hvis man gerne vil ud og prøve at finde spiselig natur i byen, hvordan gør man så? Må man spise alt hvad man finder? Er der regler eller love man skal kende til?                                                                                     Hvis man vil ud og finde spiselige ting i bynaturen, kan man downloade Byhøst appen. Indtil videre findes den desværre kun til iPhone, men vi er ved at få den udviklet til Android også. Og man kan gå ind på www.byhoest.dk og finde gode råd til, hvordan man kommer godt i gang. Hvis man er nybegynder og fx vil samle urter, er det en god idé at alliere sig med en, der ved noget, de første par gange, man er ude. Når man går ud, skal man huske at behandle naturen ordentligt, såsom ikke at tage planter op ved rod og huske at lade noget blive til den næste byhøster. I Jyske Lov fra år 1241 står der, at man må tage så meget, som man kan have i sin hat. Det gælder stadig.

Giv børn og voksne jord under neglene og lys i øjnene

Camilla med slange af børn

(English text at the bottom of the page )

Bag høje hække ved Bispebjerg i København NV, ligger en grøn oase som især er til glæde og gavn for Københavns børn. Københavns skolehaver byder hver uge folkeskolebørn, børnehavebørn og vuggestuebørn velkomne i et grønt læringsrum, og dette år fejrer Københavns skolehaver 90 års fødselsdag. Foreningen Københavns skolehaver råder over i alt fire forskellige lokaliteter i henholdsvis Bispebjerg, Grøndalsvænge, Valby og Amager Strand, og hvert sted har sin egen dagligdag og struktur.

Leder af Københavns skolehaver ved Bispebjerg, Camilla Friedrichsen, arbejder hver dag sammen med sine kollegaer på at motivere, begejstre og inspirere børn og voksne til at få jord under neglene og lys i øjnene.  Glæden ved at opleve børn og voksnes begejstring og deres læreprocesser er Camillas motivation i sit arbejde, og at bruge sin tid på at fremme den grønne, spiselige del af byen ”… er i sig selv meget glædesfyldt og meningsfuldt og bedrager til at flere mennesker får direkte erfaringer med alt det levende og lystfyldt og erfaringsbaseret viden om den mad vi spiser”, fortæller Camilla.

På konferencens ekskursion til Københavns skolehaver vil deltagerne komme ud og opleve Danmarks ældste og største skolehave. Der vises rundt i det 30.000 m2 naturskønne område med gamle frugttræer, høns og bistader og med masser af plads til leg, læring og fordybelse for Københavns børn og familier. Historien om dette unikke område, og de mange gode erfaringer med at drive skolehave for børn i alderen 1 1/2 – 13 år, deles med deltagerne.

For at læse mere om Københavns skolehaver, se www.kbhskolehaver.dk

————————————————-

English version:

In the northwestern part of Copenhagen, there lies a green oasis for the children of Copenhagen. Copenhagen’s School Gardens offer new experiences each week for pre- school, kindergarten and elementary school aged children. This year Copenhagen’s School Gardens will celebrate their 90th anniversary. The Association for School Gardens manages four locations throughout the city: Bispebjerg, Grøndalsvænge, Valby and Amager Strand. Each site has different activities and daily routines.

Camilla Friedrichsen is the leader of the site at Bispebjerg. Every day, she works to inspire and motivate children and their parents to dig in the dirt and be involved in the activities at the School Garden. Camilla says she is motivated by the satisfaction she sees when children and adults are involved in the edible city.

During ”Eat Your City”, conference participants will be able to visit the largest and oldest school gardens in Denmark. There will be a tour of the 30.000 square meter area containing fruit trees, chicken coops, beehives and lots of space for play and learning for the children of Copenhagen. They have many experiences to share with conference participants, especially involving children between 1 ½ and 13 years old because their 90 years as an organization in the field of education and the edible city.

For more information, go to www.kbhskolehaver.dk

 

Byhaven på Sundholm

overblik1

(English text at the bottom of the page )

Under temaet ”Byhaver som social sammenhængskraft” er der som en del af programmet mulighed for, at tage på ekskursion til Byhaven på Sundholm.

På en rundvisning kan du se og høre mere om projektet, der drives af lokale beboere samt Aktivitetscenteret på Sundholm.  Ønsket er at skabe en oase, hvor alle uanset baggrund kan komme og dyrke grøntsager i fællesskab. Ud over højbede er der etableret drivhuse, ildsted og de hjemløse tager sig af byhavens kaniner og høns.

Og så har kunstneren Geo skabt et eventyrligt hegn,  bestående af en organisk blanding af grenværk, blomsterranker og grønsager.

10293835_888716381154281_3482154737786498392_o

Hegnet2

As part of the theme “Urban Gardens as Community Builders”, participants will be able to visit the “City Garden at Sundholm”.
There will be a guided tour so you can see and hear more about the project.

The garden is maintained by local residents as well as residents at the Sundholm Activity Center and aims to create an oasis, where all, regardless of their background can come and grow food in a community setting. There are raised beds, a greenhouse, a bonfire pit and the homeless care for the rabbits and chickens that are also part of the garden.

There is also a fence, made of an organic mix of branches, flower chains, and vegetables, created by an artist named, Geo.

 

 

Bylandbrug på Østerbro

 

IMG_0305(English text at the bottom of the page )

På toppen af en bygning i Æbleøgade finder du ØsterGRO. Et 600m2 stort bylandbrug, hvor der dyrkes grøntsager, passes bier og snart er der også en hønsegård.
Fredag d. 19. september er der, som en del af Eat Your City, mulighed for at tage med på ekskursion til ØsterGRO, hvor en af initiativtagerne vil give en rundvisning og fortælle om projektet. Så husk at købe billet til konferencen her

Miljøpunkt Amager har været en tur forbi bylandbruget i forbindelse med den ugentlige høstdag, for at se det med egne øjne, og til en snak med initiativtager Kristian Skaarup om at dyrke i højden.
Kristian fortæller at arbejdet med at lave et bylandbrug udgør en bred vifte af gøremål:
”Mailkorrespondance med samarbejdspartnere, medlemmer, offentlige institutioner, fonde osv. Derudover arbejder vi med begrænsede budgetter og derfor kræver det også at vi sammen på ØsterGRO tager arbejdshandskerne på og bygger vores bylandbrug. Vi har bygget borde, udekøkken, hegn og en masse andre sager, som tilsammen giver det bylandbrug og den stemning som vi kan lide og ønsker.
 Vi har masser af møder på taget og i byen. Vi giver fremvisninger for interesserede på taget og vi holder foredrag for større forsamlinger. Og så dyrker vi selvfølgelig også masser af grøntsager”


- Hvad er din motivation for at arbejde med ØsterGRO?

”Først og fremmest ligger motivationen i at kunne skabe et grønt rum i byen. At følge projektet fra det var en almindelig tagflade til nu, hvor det er et spirende grønt tag med masser af sociale aktiviteter og liv.
Derudover giver det mig mulighed for at skabe min egen hverdag, at være selvstændig. Vi har rygende travlt og ikke ligeså mange feriedage som andre, men derimod er det os selv der bestemmer og sætter dagsordenen for hvad der skal ske og hvilken retning vi bevæger os imod. Denne form for selvstændighed giver mig meget glæde personligt.
”

- Hvorfor investerer du din tid til at fremme den grønne, spiselige by?”Min interesse for byen er stor, gode velfungerende byrum ligger mig på sinde og med min baggrund som Landskabsarkitekt er det det grønne som jeg kan bidrage med i en udvikling. Vi på ØsterGRO mener at bindeleddet mellem by og land efterhånden er forsvundet og vi ved ikke længere hvordan fødevarer produceres og kommer fra osv. Lokal mad skal formidles og det rurale landskab skal trækkes ind i byerne, så vi bymennesker får en forståelse af hvad det vil sige og kræver for at dyrke økologiske fødevarer.”

IMG_0273

IMG_0285

Urban Farming in Østerbro

ØsterGro is located on the roof of a building on Æbleøegade. They cultivate vegetables, keep bees and will soon have chickens on their 600 square meter roof. On Friday September 19, during “Eat Your City”, conference participants will have the opportunity to take a trip to ØsterGro, complete with a guide by one of the leaders of the project. Remember to buy tickets for the conference!

Miljøpunkt Amager took a trip by the rooftop farm, on their weekly harvest day to see what firsthand what ØsterGro is all about and to speak with Kristian Skaarup, one of the founders of the project. Kirstian talked about the wide spectrum tasks involved in urban farming from correspondence between collaborators, CSA members, public institutions, and funding providers. He explained that because they are operating with a limited budget, that all the people involved and interested in OsterGro have to pitch in. They have built tables, an outdoor kitchen, fences, and many other things, which collectively give the farm the qualities they had originally envisioned. They host many meetings on the roof and around in the city. They give tours and lectures to interested groups and individuals, and meanwhile maintain the vegetable garden.

What motivates you to work at ØsterGro?
“I am primarily motivated by the opportunity, to create green space in the city. To experience this project from being a regular, flat roof to a lush, green roof with many social activities has been an inspiration. On a personal level, I enjoy being self-employed and the freedom to determine my daily schedule. Although we are very busy and I have no vacation time, I am able to decide what I do on a given day and I am directly involved in decision making process and determining the future of ØsterGro.”

Why do you invest your time in promoting the edible city?
My interest for cities and large, functioning urban spaces is based on my background as a landscape architect. ØsterGro is of the opinion, that modern society has lost its connection to the land, exemplified in the lack of knowledge about the origin of food products. Local food should be a focal point cities development, and by inviting the rural landscape into the city, city dwellers will learn what goes into producing organic food.

Majonæsespande og murerbaljer blomstrer

tagtomat

(English text at the bottom of the page )

TagTomat startede i 2011 med at dyrke tomater på taget af skraldeskuret i sin baggård. I dag arbejder han ikke kun i sin egen baggård, men han hjælper også boligforeninger, skoler og andre grønne ildsjæle med at skabe rammer for fællesskab og få ting til at gro.

TagTomat deltager på konferencen Eat Your City hvor han afholder en workshop om funktionalitet og æstetik i byhaver. Det sker torsdag kl. 14.00 i sporet “Byhaver og bylandbrug”.

Vi har spurgt Mads Boserup Lauritsen om man kan forvente til hans workshop, samt hvad der er der motiverer ham i hans arbejde.

Beskrivelse af workshoppen – ”Har bybønder dårlig smag?”
Når der dyrkes i genbrugsmaterialer som eksempelvis majonæsespande og murerbaljer, er der ofte en nabo eller to der rynker på næsen og siger ”de er da godt nok grimme de der spande”. Har vi som moderne byboere mistet fokus på det skønne i det grønne, og tænker mere på æstetik og nordisk designede altankasser til 500 kr. pr. stk.? Glemmer vi at se den biodiversitet det blomstrer ud af genbrugsmaterialernes spraglede udtryk?

Ved workshoppen vil vi bringe aspekter og modsætninger mellem det at få grønne fællesskaber til at blomstre med de midler vi har for hånden, og den æstetik der følger med. Workshopdeltagerne bliver udfordret på vante tanker om ”nordisk design” og vil få værktøjer til at lave ”gør-det-selv” løsninger som kan bruges i alles hverdag hvad end de bor i villa, lejlighed eller kolonihave.

Hvad er din daglige opgaver i arbejdet med den grønne, spiselige by?
Hos TagTomat har vi en vision om at alle mennesker i byen skal have mulighed for at dyrke grønt i deres hverdag. Det kan enten være på deres altan, i deres baggård eller måske i en byhave i deres nabolag. I omdannelsen af TagTomat fra et grønt ildsjæleprojekt til lille grønt iværksætterfirma støder vi hele tiden på gode udfordringer for hvordan det kan blive nemt for den enkelte at få noget grønt at se og smage på. Så en stor del af vores tid går med at hjælpe og inspirere andre til at dyrke spiselige ting, og så samtidig finde ud af hvordan vi kan lave en bæredygtig forretningsmodel så vi får alvor får skabt grønne jobs i byen i forlængelse af den grønne bevægelse vi er en del af.

Hvad er din motivation for at gøre det du gør?
Først og fremmest er min motivation at jeg gerne vil skabe fællesskaber på tværs af byens gårde og rum. At kunne bruge vores energi og viden til at få andre i gang, og se hvordan de selv kopierer, udvikler, deler og høster, er noget af det mest bekræftende jeg ved. Og så vil jeg gerne arbejde for øget biodiversitet i byen og skabe grobund for at vi som samfund får noget af den viden som vores bedsteforældre havde om fødevare ind under huden igen.

Hvorfor investerer du din tid til at fremme den grønne, spiselige by?
Jeg oplever en enorm interesse fra helt almindelige mennesker der gerne vil vide mere om råvarernes vej fra plantekasse til bord og især have fifs til hvordan de selv kan komme i gang. Så at jeg investerer meget tid i det, er for at undersøge om det kan blive min levevej at rådgive og inspirere, men også fordi jeg finder en enorm glæde ved at se de grønne fællesskaber der opstår, som eksempelvis på Ungarnsgade på Amager

IMG_2033

IMG_20130811_123447

Blooming flowers in mayonnaise buckets and masonry tubs

In 2011, “TagTomat” started growing tomatoes on the roof of the shed in his courtyard. Today, he manages not only his courtyard, but assists housing associations, schools, and other organizations throughout Copenhagen, to starts urban gardens and community activities that support urban agriculture.

“Tag Tomat” will be participating in the “Eat Your City” conference and they will conduct a workshop about functionality and the aesthetics of urban gardens. His workshop will take place on Thursday at 14.00 under the theme “Urban Farms and Gardens “. We asked Mads Boserup Lauritsen what participants can expect from his workshop, and what motivates him to do the work he is involved in.

Description of the Workshop “Do Urban Farmers have bad taste? “
The use of recycled materials, such as mayonnaise buckets and masonry tubs are sometimes looked down upon because they are perceived as ugly. Have modern urbanites forgotten the importance of green space in our cities, and have choosen to focus on aesthetics and fancy Nordic design flower boxes for 500 kr. ? Have we forgotten to see the flowers and plants growing from these “unsightly” containers? During workshop we will discuss the various situations that can come about when establishing an urban garden, in relation to the use of recycled materials and social dynamics. We will challenge the concept of “Nordic design” and gain tools for DIY oriented design solutions that can be used for houses, apartment and allotments.

What are your daily tasks in working with the edible city?
At “TagTomat” we have a vision that all city dwellers have the opportunity to cultivate produce in their everyday lives, for example on balconies, courtyards, or neighborhood garden. In the transformation of “TagTomat” from a grassroots organization to a green entrepreneurial endeavor has been a challenge and we constantly meet new hurdles. Our primary task is to inspire others to garden and farm in the city, while maintaining a sustainable business model so we can continue to create green jobs.

What has been your motivation?
My motivation for being involved in the edible city is being able to create community in all urban spaces. Using our momentum and knowledge to kick-start other projects, and to observe how participants adapt, replicate, and develop ways to cultivate and harvest, greatly inspires me. I also am motivated to create urban gardens to promote biodiversity in the city, while using techniques and traditions from our forefathers.

Why do you invest your time in the edible city?
I have experienced a high interest from all types of people I meet to Copenhagen, in how they too can get involved in or create an urban garden. I would like to make a career out of consulting and establishing urban gardens throughout Copenhagen, while experiencing the community that develops around urban agriculture.

Program til Eat Your City

prags have2

Vi er glade for endelig at kunne løfte sløret for programmet til konferencen Eat Your City. Et program fyldt med både oplæg, workshops og ekskursioner, hvor der vil være rig mulighed for at opleve forskellige spirende og spiselige grønne projekter.

Lær om kompostering i byen, tag med på ture ud til københavnske byhaver eller bliv inspireret af et taghaveprojekt fra Holland. Enkelte indslag er endnu ikke helt fastlagt, men der arbejdes på højtryk for at få detaljerne på plads.

Se programmet her

Køb din billet her